Referensprojekt

Polisutbildningen

Utvändiga glasfasader, fönster och dörrpartier.

Invändiga ljud, brand och skottskyddade partier.

Färdigställt 2018

Kund: NCC

Arkitekt: Tengbom

Konstnär: Jens Henricsson

Utopia

Utvändiga glasfasader, glastak, slag- och skjutdörrspartier.

Invändiga glas och skjutpartier

Färdigställt etappvist

Kund: Balticgruppen

Arkitekt: White Arkitekter

Musikpaviljongen

Utvändiga glasfasader, skärmtak och dörrpartier.

Invändiga glaspartier.

Färdigställt 2017

Kund: Selbergs Entreprenad

Arkitekt: White Arkitekter

Kv Fabriken

Utvändiga glasfasader, fönster och dörrpartier.

Invändiga glaspartier, stålpartier, glasräcken.

Färdigställt 2018

Kund: Skanska

Arkitekt: MAF Arkitektkontor

Glasfasader

Aluminiumpartier

Stålpartier

Glaspartier

Kontakta oss